Політика конфіденційності

smartpost.global – Політика конфіденційності

Додаток здійснює збір певних Персональних даних користувачів.

Власник і Контролер даних

SMART Forwarding S.M.P.C. - 4-6, Despos Sechou Str., Attica, Athens, 11743, Greece

Контактна адреса електронної пошти Власника: info@smart-forwarding.com

Категорії Даних, що збираються

Категорії Персональних даних, збір яких здійснює Додаток (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie»; дані про використання мережевих ресурсів; ім'я; прізвище; номер телефону; адреса; країна; провінція; aдреса електронної пошти; поштовий індекс; місто; різні категорії Даних; платіжні відомості; Дані, що передаються при використанні сервісу; географічні координати.

Повні відомості про кожну категорію зібраних Персональних даних наводяться у відповідних розділах цих Правил забезпечення конфіденційності Персональних даних або у спеціальних пояснювальних текстах, які виводяться на екран перед збором Даних.
Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно, або ж, у разі Даних про використання, їх збір може автоматично здійснювати Додаток при його використанні.
Якщо не вказано інше, усі Дані, які запитує Додаток, є обов'язковими. У разі неподання зазначених Даних, Додаток може виявитися не в змозі надавати послуги. У тих випадках, коли Додаток прямо вказує на необов'язковість подання певних Даних, Користувачі мають право не повідомляти відповідні Дані без будь-яких наслідків у частині, що стосується доступності або функціонування Сервісу.
Користувачам, не впевненим у тому, які Персональні дані є обов'язковими, рекомендується зв'язатися із Власником.
Додаток або власники сторонніх сервісів, які задіює Додаток, використовують файли «cookie» (або інші засоби відстеження) виключно з метою надання Сервісу, що вимагається Користувачем, крім будь-яких інших цілей, описаних у цьому документі, а також в Правилах щодо використання файлів «cookie " (якщо такі є).

Користувачі несуть відповідальність за будь-які Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи Додаток, і підтверджують, що ними отримано згоду відповідних третіх осіб на надання Даних Власнику.

Метод і місце обробки Даних

Методи обробки

Власник приймає відповідні заходи безпеки для запобігання несанкціонованого доступу до Даних, їх розголошення, зміни або несанкціонованого знищення.
Обробка Даних здійснюється з використанням комп'ютерів і (або) засобів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) відповідно до організаційних процедур і методів, суворо пов'язаних із зазначеними цілями. У деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Власника, певним категоріям відповідальних осіб, які відповідають за те, щоб Додаток нормально функціонував (адміністрація, відділ продажів, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як незалежні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв'язку), яким Власник доручає, при необхідності, виконувати функції обробника даних. Оновлюваний перелік зазначених осіб та сторін можна у будь-який час вимагати від Власника.

Правові підстави обробки

Власник може обробляти Персональні дані, які стосуються Користувачів, у разі, якщо застосовується один з нижчезазначених критеріїв:

 • Користувачі дали свою згоду на використання Даних з однією або декількому конкретними цілями; Примітка: згідно із законодавством деяких юрисдикцій Власнику може бути дозволено обробляти Персональні дані до тих пір, поки Користувач не висловить своє заперечення проти цього ( «відмова від участі»), без необхідності отримувати на це згоду або забезпечувати наявність будь-яких інших правових підстав з числа нижчеперелічених. Разом з тим, вказане право не застосовується у всіх тих випадках, коли обробка Персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних;
 • надання Даних необхідно для виконання угоди з Користувачем і (або) будь-яких передувавших заключенню угоди зобов'язань;
 • обробка необхідна для виконання встановленого законом зобов'язання, що покладене на Власника;
 • обробка пов'язана з тим чи іншим завданням, що здійснюється у загальних інтересах або при здійсненні офіційних повноважень, покладених на Власника;
 • обробка необхідна в цілях забезпечення законних інтересів, переслідуваних Власником або третьою стороною.

У будь-якому випадку Власник охоче допоможе з'ясувати конкретну правову підставу, що застосовується до обробки, та, зокрема, чи є надання Персональних даних, передбаченим законом або договором, або вимогою, необхідною для укладення договору.

Місце

Дані обробляються в операційних офісах Власника та у будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що займаються їх обробкою.
Залежно від місцезнаходження Користувача передача даних може передбачати передачу Даних Користувача в ту чи іншу країну за межами його власної країни. За більш детальною інформацією про місце обробки таких переданих Даних Користувачі можуть звернутися до розділу, що містить докладні відомості про обробку Персональних даних.

Користувачі також мають право ознайомитися з правовою підставою передачі Даних у ту чи іншу країну, що не входить до Європейського союзу, або у будь-яку міжнародну організацію, регульовану публічним міжнародним правом або створену двома або більше країнами, таку як ООН, а також із заходами безпеки, прийнятими власником для захисту їх Даних.

Якщо така передача здійснюється, Користувачі можуть отримати додаткову інформацію, ознайомившись із відповідними розділами цього документа, або запросити її у Власника, скориставшись інформацією, представленою у розділі з контактними даними.

Термін зберігання

Персональні дані повинні оброблятися і зберігатися до тих пір, поки вони потрібні для виконання мети, для якої їх було зібрано.

Таким чином:

 • Персональні дані, зібрані для цілей, пов'язаних із виконанням договору між Власником та Користувачем, зберігаються до тих пір, поки такі цілі не буде виконано у повному обсязі.
 • Персональні дані, зібрані з ціллю забезпечення законних інтересів Власника, зберігаються до тих пір, поки вони необхідні для здійснення такої цілі. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про законні інтереси, переслідувані Власником, у відповідних розділах цього документу, або звернувшись до Власника.

Власнику може бути дозволено зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу у тому випадку, якщо Користувач дав згоду на таку обробку, до тих пір, поки таку згоду не буде відкликано. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, якщо це потрібно для виконання встановленого законом зобов'язання, або за розпорядженням того чи іншого органу влади.

Після закінчення терміну зберігання Персональні дані видаляються. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення та право на перенесення даних не можуть бути здійснені в судовому порядку після закінчення терміну зберігання.

Цілі обробки

Збір Даних, що стосуються Користувача, здійснюється для того, щоб дати можливість Власнику надавати свої Послуги, а також в наступних цілях: Реклама, Аналітика, Встановлення контакту з Користувачем, Передача Даних за межі ЄС, Відображення змістовних матеріалів з зовнішніх платформ, Обробка платежів, Взаємодія з зовнішніми соціальними мережами і платформами, Взаємодія з платформами чатів у реальному часі, Взаємодії з прив'язкою до місця розташування та Ремаркетінг і поведінковий таргетинг.

Користувачі можуть знайти додаткову детальну інформацію про такі цілі обробки і про конкретні Персональні дані, що використовуються для досягнення кожної цілі, у відповідних розділах цього документу.

Детальна інформація про обробку Персональних даних

Персональні дані збираються у наступних цілях та за допомогою наступних сервісів:

Аналітика

Послуги, що описуються у цьому розділі, дають можливість Власнику контролювати та аналізувати веб-трафік і можуть використовуватися для фіксування дій Користувача.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics - сервіс веб-аналізу, пропонований компанією Google Ireland Limited ( «Google»). Google використовує зібрані Дані для фіксування і аналізу дій користувачів з метою підготовки звітів про операції, які виконує Додаток, і їх подальшої передачі іншим сервісам Google.
Google може використовувати зібрані Дані для того, щоб генерувати рекламні оголошення своєї власної рекламної мережі з урахуванням інтересів та переваг конкретного користувача.

Персональні дані, що збираються: Дані про використання мережевих ресурсів; Файли «cookie».

Місце обробки: Ірландія – Правила забезпечення конфіденційності персональних данихВідмова від участі. Учасник програми «Щит конфіденційності».

Google Analytics з анонімним IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics - сервіс веб-аналізу, пропонований компанією Google Ireland Limited ( «Google»). Google використовує зібрані Дані для фіксування і аналізу дій користувачів з метою підготовки звітів про операції, які виконує Додаток, і їх подальшої передачі іншим сервісам Google.
Google може використовувати зібрані Дані для того, щоб генерувати рекламні оголошення своєї власної рекламної мережі з урахуванням інтересів і переваг конкретного користувача.
Така інтеграція Google Analytics забезпечує анонімність вашої IP адреси. З цією метою здійснюється скорочення IP адрес користувачів у межах території держав членів Європейського Союзу або інших держав учасниць Угоди про Європейський економічний простір. Лише у виняткових випадках повна IP адреса буде надсилатися на сервер Google і скорочуватися в США.

Персональні дані, що збираються: Дані про використання мережевих ресурсів; Файли «cookie».

Місце обробки: Ірландія – Правила забезпечення конфіденційності персональних данихВідмова від участі. Учасник програми «Щит конфіденційності».

Взаємодія з зовнішніми соціальними мережами і платформами

Завдяки сервісам даного типу Додаток може взаємодіяти з соціальними мережами або іншими зовнішніми платформами безпосередньо зі своїх сторінок.
Порядок взаємодії та інформація, яку отримує Додаток, у всіх випадках регулюються налаштуваннями забезпечення конфіденційності персональних даних, встановленими Користувачем для кожної соціальної мережі.
Сервіси даного типу можуть здійснювати збір даних про трафік щодо сторінок, на яких встановлено сервіс, навіть у тих випадках, коли Користувачі ним не користуються.
Рекомендується закінчити сеанси роботи і вийти з відповідних сервісів, щоб гарантувати, що дані, які обробляє Додаток, не прив'язані до профілю Користувача.

Кнопка і соціальні міні-додатки сервісу PayPal (PayPal Inc.)

Кнопка і соціальні міні-додатки сервісу PayPal є сервісами, наданими компанією PayPal Inc., які забезпечують взаємодію з платформою PayPal.

Персональні дані, що збираються: Дані про використання мережевих ресурсів; Файли «cookie».

Місце обробки: Див. Правила забезпечення конфіденційності персональних даних, що діють у системі PayPal – Правила забезпечення конфіденційності персональних даних.

Взаємодія з платформами чатів у реальному часі

Додаток дозволяє Користувачам взаємодіяти з платформами чатів в реальному часі, пропонованими сторонніми розробниками, безпосередньо з його сторінок, з метою взаємодії зі службою підтримки, що відповідає за Додаток.
У разі встановлення одного з таких сервісів може здійснюватися збір даних про пошук і перегляд інформації на мережевих ресурсах і Даних про використання мережевих ресурсів на сторінках, на яких встановлено сервіс, навіть якщо користувачі не використовують цей сервіс активно. Крім того, спілкування в чатах у реальному часі може реєструватися в журналах.

Facebook Messenger Customer Chat (Facebook, Inc.)

Facebook Messenger Customer Chat - сервіс, що забезпечує взаємодію з платформою чатів в реальному часі Facebook Messenger, що надається компанією Facebook, Inc.

Персональні дані, що збираються: Дані про використання мережевих ресурсів; Дані, що передаються при використанні сервісу; Файли «cookie».

Місце обробки: США – Правила забезпечення конфіденційності персональних даних. Учасник програми «Щит конфіденційності».

Взаємодії з прив'язкою до місця розташування

Геолокація не в безперервному режимі (Додаток)

Додаток може збирати, використовувати та передавати іншим сторонам Дані про місцезнаходження Користувача з метою надання послуг, що базуються на визначенні його місця розташування.
У більшості веб-переглядачів (браузерів) і пристроїв передбачені засоби для відмови від цієї функції за замовчуванням. У разі надання відповідного дозволу в явній формі Додаток може фіксувати дані про місцезнаходження Користувача.
Географічне положення Користувача визначається способом, який не є безперервним: або за конкретним запитом Користувача, або коли Користувач не вказує своє поточне місцезнаходження у відповідному полі та дозволяє додатку визначати положення автоматично.

Персональні дані, щозбираються: географічні координати.

Обробка платежів

Якщо не вказано інше, Додаток обробляє будь-які платежі, що здійснюються за допомогою використання кредитної картки, шляхом безготівкового банківського переказу або іншими способами через сторонні платіжні системи. В цілому і за винятком випадків, для яких вказано інше, Користувачам пропонується надати свої платіжні реквізити та Особисті дані безпосередньо постачальникам зазначених платіжних систем. Додаток не бере участі у зборі та обробці зазначеної інформації: замість цього, він буде отримувати тільки повідомлення із відповідної платіжної системи про те, чи був успішно завершений платіж.

Оплата шляхом банківського переказу (Додаток)

У випадку, якщо Додаток в якості способу оплати використовує прямий банківський переказ на вказаний розрахунковий рахунок, Власник буде збирати платіжні реквізити Користувача, т. е. номер розрахункового рахунку відправника, код SWIFT, назва банку і найменування відправника. Зазначені дані будуть збиратися та оброблятися виключно в рамках конкретної транзакції і тільки з метою виставлення рахунків.

Персональні дані, що збираються: ім'я; прізвище; платіжні відомості.

Paypal (PayPal Inc.)

PayPal - платіжний сервіс, що надається компанією PayPal Inc., який дає можливість користувачам здійснювати платежі через Інтернет.

Персональні дані, що збираються: різні категорії Даних, зазначені у правилах забезпечення конфіденційності персональних даних при використанні сервісу.

Місце обробки: Див. Правила забезпечення конфіденційності персональних даних, що діють у системі PayPal – Правила забезпечення конфіденційності персональних даних.

Відображення змістовних матеріалів із зовнішніх платформ

Завдяки сервісам даного типу Додаток дає можливість переглядати змістовні матеріали, розміщені на зовнішніх платформах, та взаємодіяти з ними безпосередньо з його сторінок.
Сервіси даного типу можуть здійснювати збір даних про веб-трафік відносно сторінок, на яких встановлено сервіс, навіть у тих випадках, коли Користувачі ними не користуються.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts - сервіс наочного представлення окреслень шрифтів, пропонований компанією Google Ireland Limited, з допомогою якого Додаток має можливість пропонувати змістовні матеріали такого роду на своїх сторінках.

Персональні дані, що збираються: Дані про використання мережевих ресурсів; різні категорії Даних, зазначені у правилах забезпечення конфіденційності персональних даних при використанні сервісу.

Місце обробки: Ірландія – Правила забезпечення конфіденційності персональних даних.. Учасник програми «Щит конфіденційності».

Міні-додаток Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps - сервіс наочного представлення карт, пропонований компанією Google Ireland Limited, з допомогою якого Додаток має можливість пропонувати змістовні матеріали такого роду на своїх сторінках.

Персональні дані, що збираються: Дані про використання мережевих ресурсів; Файли «cookie».

Місце обробки: Ірландія – Правила забезпечення конфіденційності персональних даних. Учасник програми «Щит конфіденційності».

Міні-додаток OpenStreetMap (OpenStreetMap Foundation )

Міні-додаток OpenStreetMap - сервіс наочного представлення карт, пропонований компанією OpenStreetMap Foundation, за допомогою якого Додаток має можливість пропонувати змістовні матеріали такого роду на своїх сторінках.

Персональні дані, що збираються: Дані про використання мережевих ресурсів; Файли «cookie».

Місце обробки: Об'єднане Королівство – Правила забезпечення конфіденційності персональних даних.

Міні-додаток для перегляду відео на YouTube (Google Ireland Limited)

YouTube - сервіс відображення змістовних відеоматеріалів, що надається компанією Google Ireland Limited, з допомогою якого Додаток має можливість пропонувати змістовні матеріали такого роду на своїх сторінках.

Персональні дані, що збираються: Дані про використання мережевих ресурсів; Файли «cookie».

Місце обробки: Ірландія – Правила забезпечення конфіденційності персональних даних. Учасник програми «Щит конфіденційності».

Передача Даних за межі ЄС

Власнику дозволяється передавати Персональні дані, зібрані в ЄС, до третіх країн (т. е. до будь-якої країни, що не є частиною ЄС) виключно на конкретній правовій підставі. Будь-яка подібна передача Даних передбачає наявність однієї з нижчеописаних правових підстав. Користувачі можуть поцікавитися у Власника, які правові підстави діють по відношенню до тих чи інших конкретних послуг і сервісів.

Передача даних до країн, що гарантують дотримання європейських стандартів (Додаток)

Якщо правовою підставою є вищевказані гарантії, то передача Персональних даних із ЄС до третіх країн здійснюється відповідно до рішення Європейської комісії про адекватність.
Європейська комісія приймає рішення про адекватність щодо конкретних країн в усіх випадках, коли вважає, що у відповідній країні діють та забезпечуються стандарти захисту Персональних даних, зіставні зі стандартами, встановленими законодавством ЄС про захист даних. Користувачі можуть ознайомитися із оновленим переліком усіх прийнятих рішень про адекватність на веб-сайті Європейської комісії.

Персональні дані, що збираються: різні категорії Даних.

Реклама

Сервіси даного типу дають можливість використовувати Дані Користувача з метою спрямування рекламних повідомлень, які Додаток відображає на своїх сторінках у вигляді банерів та інших рекламних оголошень, за можливості, з урахуванням інтересів Користувача.
Це не означає, що з цією метою використовуються усі Персональні дані. Інформація про використання та умови наводиться нижче.
Деякі з перерахованих нижче послуг і сервісів можуть використовувати файли Cookie для ідентифікації користувачів або використовувати метод поведінкового ретаргетінгу, тобто відображення рекламних оголошень з урахуванням інтересів і дій Користувача, у тому числі тих, які фіксуються, коли він не використовує Додаток. Для отримання додаткової інформації слід ознайомитися з правилами забезпечення конфіденційності персональних даних відповідних послуг і сервісів.

Крім будь-якої відмови від участі, пропонованої будь-яким із нижчеперелічених сервісів, Користувач може відмовитися від використання стороннім сервісомфайлів cookie з метою задіяння певних рекламних функцій, відвідавши сторінку відмови від участі на сайті Ініціативи з мережевої реклами.

Користувачі можуть також відмовитися від певних рекламних функцій за допомогою відповідних налаштувань пристрою, таких як налаштування реклами для мобільних телефонів або налаштування реклами в цілому.

Google Adsense (Google Ireland Limited)

Google AdSense - рекламний сервіс, що надається компанією Google Ireland Limited. Цей сервіс передбачає використання файлу «cookie» типу «DoubleClick», який відстежує, як використовується Додаток, а також відстежує поведінку користувачів в зв'язку із пропонованими їхній увазі рекламними оголошеннями, товарами і послугами.
Користувачі можуть вирішити відключити усі DoubleClick cookie-файли перейшовши в: Налаштування рекламних переваг.

Персональні дані, що збираються: Дані про використання мережевих ресурсів; Файли «cookie».

Місце обробки: Ірландія – Правила забезпечення конфіденційності персональних данихВідмова від участі. Учасник програми «Щит конфіденційності».

Ремаркетинг і поведінковий таргетинг

Завдяки сервісам даного типу Додаток та його партнери можуть інформувати про рекламу, оптимізувати і поширювати її з урахуванням того, як Додаток використовувався Користувачем в минулому.
Ця діяльність здійснюється за допомогою відстеження Даних про використання мережевих ресурсів, а також за допомогою використання файлів Cookie, інформації, переданої партнерам, що управляють діяльністю по ремаркетингу і поведеческому таргетингу.
Деякі сервіси пропонують можливість ремаркетингу на основі використання списків адрес електронної пошти.
Крім будь-якої відмови від участі, пропонованої будь-яким з нижчеперелічених сервісів, Користувач може відмовитися від використання стороннім сервісом файлів cookie з метою задіяння певних функцій ремаркетингу, відвідавши сторінку відмови від участі на сайті Ініціативи з мережевої реклами.

Користувачі можуть також відмовитися від певних рекламних функцій за допомогою відповідних налаштувань пристрою, таких як налаштування реклами для мобільних телефонів або налаштування реклами в цілому.

Ремаркетинг Google Реклами (Google Ireland Limited)

Ремаркетинг Google Реклами - це сервіс ремаркетингу та поведінкового таргетингу, що надається компанією Google Ireland Limited, за допомогою якого Додаток взаємодіє із рекламною мережею Google Реклами та файлом «cookie» типу «Doubleclick».

Користувачі можуть відмовитися від використання компанією Google файлів «cookie» для персоналізації реклами, відвідавши розділ Налаштування реклами на сайті Google.

Персональні дані, що збираються: Дані про використання мережевих ресурсів; Файли «cookie».

Місце обробки: Ірландія – Правила забезпечення конфіденційності персональних данихВідмова від участі. Учасник програми «Щит конфіденційності».

Встановлення контакту з Користувачем

Форма зворотнього зв'язку (Додаток)

Заповнення форми зворотного зв'язку Користувачем і внесення до неї його Даних означають, що Додаток отримує дозвіл використовувати ці відомості з метою відповіді на запити про надання інформації, комерційних пропозицій або на будь-які інші види запитів, що вказуються у заголовку форми.

Персональні дані, що збираються: aдреса електронної пошти; адреса; місто; ім'я; прізвище; номер телефону; поштовий індекс; провінція; країна.

Phone contact (Додаток)

Із Користувачами, що вказали свій номер телефону, можуть зв'язуватися у комерційних або рекламних цілях з пропозиціями, предметом яких є Додаток, а також з метою виконання заявок на технічну підтримку.

Персональні дані, що збираються: номер телефону.

Додаткова інформація про Персональні дані

Продаж товарів і послуг через Інтернет

Зібрані Персональні дані використовується для продажу Користувачеві товарів або для надання послуг, включаючи оплату та можливу доставку.
Персональні дані, зібрані з метою здійснення платежу, можуть стосуватися кредитної картки, банківського рахунку, який використовується для безготівкових розрахунків, або будь-яких інших передбачених способів оплати. Характер Даних, які збирає Додаток, залежить від використовуваної платіжної системи.

Права Користувачів

Користувачі можуть використовувати певні права щодо своїх Даних, оброблених Власником.

Зокрема, Користувачі мають право здійснити наступні дії:

 • Відкликати свою згоду у будь-який час. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх Персональних даних.
 • Заперечити можливість обробки своїх даних. Користувачі мають право заперечити проти обробки своїх Даних, якщо обробка здійснюється на будь-якій правовій підставі крім їх згоди. Більш детальна інформація з цього питання наведена у відповідному розділі нижче.
 • Отримати доступ до своїх Даних. Користувачі мають право дізнатися, чи обробляються дані Власником, отримати інформацію про певні аспекти обробки та отримати копію оброблюваних Даних.
 • Перевірити Дані і затребувати виправлення. Користувачі мають право перевірити точність своїх Даних і попросити їх оновити або виправити.
 • Обмежити обробку своїх Даних. При певних обставинах Користувачі мають право обмежити обробку своїх Даних. У цьому випадку Власник не буде обробляти їх Дані ні для яких цілей, крім зберігання.
 • Вимагати стерти Персональні дані або видалити їх іншим чином. При певних обставинах Користувачі мають право домогтися від Власника видалення своїх Даних.
 • Отримати свої Дані та передати їх іншому контролеру. Користувачі мають право отримати свої Дані в структурованому, широко використовуваному і машиночитабельному форматі та, якщо це технічно можливо, безперешкодно передати їх іншому контролеру. Це положення застосовується за умови, що Дані обробляються автоматичними засобами і що їх обробка здійснюється на підставі згоди Користувача або на підставі договору, однією зі сторін якого є Користувач, або на підставі попередніх заключенню договору зобов'язань.
 • Подати скаргу. Користувачі мають право пред'явити претензію до компетентного органу із захисту даних.

Відомості про право на заперечення проти обробки Даних

У тих випадках, коли Персональні дані обробляються в громадських інтересах, при виконанні офіційних повноважень, покладених на Власника, або з метою забезпечення законних інтересів, переслідуваних Власником, Користувачі можуть заперечити проти такої обробки, представивши для обгрунтування свого заперечення ту чи іншу підставу, пов'язану з їх конкретною ситуацією.

Разом з тим, Користувачі повинні знати, що, в разі обробки їх Персональних даних з метою здійснення прямого маркетингу, Користувачі можуть у будь-який час заперечити проти такої обробки без подання будь-якого обґрунтування. Користувач може дізнатися, чи обробляє Власник Персональні дані в цілях здійснення прямого маркетингу, ознайомившись з відповідними розділами цього документу.

Порядок здійснення зазначених прав

Будь-які запити, що стосуються здійснення прав Користувача, можна направляти Власнику, використовуючи контактні дані, наведені у цьому документі. Ці запити можуть здійснюватися безкоштовно і будуть розглянуті Власником у найкоротший термін, що не перевищує одного місяця.

Додаткова інформація про збір та обробку Даних

Cудові позови

Персональні дані Користувача можуть бути використані Власником у судовому процесі або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв'язку з тим, що Додаток або супутні Сервіси використовувалися неналежним чином.
Користувач заявляє про свою поінформованість щодо того, що Власник може бути змушений повідомити Персональні дані на вимогу органів державної влади.

Додаткова інформація про Персональні дані Користувача

Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, Додаток може надавати Користувачу за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних Послуг та Сервісів або збору і обробки Персональних даних.

Системні журнали і технічне обслуговування

З метою забезпечення роботи системи та її технічного обслуговування Додаток і будь-які сторонні сервіси можуть збирати файли, у яких реєструється, як Додаток взаємодіє із Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

Інформація, відсутня у цих правилах

Додаткові відомості, що стосуються збору або обробки Персональних даних, можна у будь-який час вимагати від Власника. Дивіться контактні відомості, зазначені на початку цього документу.

Як обробляються запити «Не відстежувати»

Додаток не підтримує запити «Не відстежувати».
Щоб визначити, чи підтримує той чи інший використовуваний сторонній сервіс запити «Не відстежувати», ознайомтеся з відповідними правилами забезпечення конфіденційності персональних даних.

Внесення змін до цих правил забезпечення конфіденційності Персональних даних

Власник залишає за собою право у будь-який час вносити зміни до цих Правил забезпечення конфіденційності шляхом розміщення на даній сторінці повідомлення для Користувачів і, можливо, на інших сторінках, які включають в себе Додаток, і (або) - наскільки це можливо з технічної та юридичної точок зору - шляхом подання відповідного повідомлення Користувачам з використанням будь-якої контактної інформації, доступної Власнику. Настійно рекомендується часто перевіряти дану сторінку, звіряючись із датою останньої зміни, що зазначена у нижній частині сторінки.

Якщо зміни стосуються дій по обробці, що виконуються на підставі згоди Користувача, Власник повинен у разі необхідності отримати від Користувача нову згоду.

Персональні дані (або Дані)

Будь-яка інформація, яка прямо, опосередковано або у зв'язку з іншою інформацією - в тому числі, персональним ідентифікаційним номером - забезпечує можливість виявлення або впізнаваності фізичної особи.

Дані про використання (мережевих ресурсів)

Інформація, яку автоматично збирають Додаток або сторонні сервіси, які використовує Додаток, зокрема: IP-адреси або доменні імена комп'ютерів користувачів, які використовують Додаток, URI-адреси (універсальні коди ресурсів), час звернення із запитом, спосіб звернення із запитом до сервера, розмір файлу, отриманого у відповідь, числовий код, який вказує на статус відповіді сервера (вдалий результат, помилка і т.д.), країна походження, характеристики веб-оглядача (браузера) і операційної системи, що використовуються Користувачем, різні відомості про час кожного відвідування (наприклад, час, проведений на кожній сторінці Додатку), та відомості про переміщення всередині Додатку з окремим зазначенням черговості відвідування сторінок, а також інші параметри операційної системи пристрою і (або) обчислювального та інформаційного середовища Користувача.

Користувач

Окрема особа, що використовує Додаток, яка, якщо не вказано інше, збігається із Суб'єктом даних.

Суб'єкт даних

Фізична особа, якої стосуються Персональні дані.

Оброблювач даних (або Адміністратор даних)

Фізична або юридична особа, офіційний державний орган, агентство або інший орган, що обробляє персональні дані від імені контролера.

Контролер (або Власник) даних

Фізична або юридична особа, державний орган, відомство або інша особа, яка самостійно або спільно з іншими особами визначає призначення і засоби обробки Персональних даних, включаючи заходи безпеки, що стосуються того, як експлуатується і використовується Додаток. Якщо не вказано інше, контролером даних є Власник, т. е. особа, якій належить Додаток.

Додаток (або додаток)

Засіб, за допомогою якого здійснюються збір і обробка Персональних даних Користувача.

Послуга (або Сервіс)

Послуга, що надається Додатком, описана у відповідних умовах (якщо такі є), а також на цьому сайті або у цьому додатку.

Європейський союз (або ЄС)

Якщо не вказано інше, усі посилання на Європейський союз, що зустрічаються у цьому документі включають усі існуючі у даний час країни-члени Європейського союзу та Європейської економічної зони.

Файли «cookie»

Невеликі набори даних, що зберігаються у пристрої Користувача.

Правова інформація

Цю Заяву про конфіденційність підготовлено на основі положень різних законодавчих актів, у тому числі ст. 13/14 Постанови (ЄС) 2016/679 ( «Загальні положення про захист персональних даних»).

Якщо у цьому документі не вказано інше, то дія Правил забезпечення конфіденційності персональних даних поширюється виключно на Додаток.

Останнє оновлення: 29 вересня 2019